In goede handen

Two Hands Events is een onafhankelijk congres­bureau dat gespeciali­seerd is in het organiseren van (internationale) medisch wetenschappelijke bijeenkomsten.

Het Dermatologie Spreekuur regio Rotterdam

Voorwoord

Geachte collega,

Het dagelijks hebben van intens jeukende en brandende galbulten is wat patiënten met chronische urticaria vaak jaren moeten meemaken. De kwaliteit van leven van deze patiënten is fors verminderd, niet alleen door jeuk en daarbij verstoring van de nachtrust, maar ook door schaamtegevoelens t.g.v. de uiterlijke kenmerken van deze  aandoening. Gelukkig is er in de laatste jaren een grote stap voorwaarts gemaakt in de classificatie, diagnostiek en behandeling van chronische v ormen van urticaria.

Tijdens het ‘Dermatologie spreekuur’ zullen we ingaan op de klinische symptomen, pathogenese en behandeling van chronische urticaria aan de hand van enkele casus uit de praktijk. Daarbij doorlopen we gezamenlijk het diagnostische pad en bespreken we de potentiele behandelopties. Het belangrijkste doel van deze avond is om op een interactieve manier structuur te bieden voor de diagnostiek, classificatie en behandeling van chronische urticaria in de eerste lijn.

Het tweede onderwerp dat tijdens deze avond aan bod zal komen is het melanoom van de huid. Dit is een van de snelst groeiende vormen van kanker en ook het aantal sterfgevallen door het melanoom neemt nog steeds toe. Ondanks aandacht in de media over het gevaar van overmatig zonnen en zonnebank gebruik lijkt er nog geen neergaande lijn in zicht.

We weten dat vroege diagnostiek van een melanoom zorgt voor een betere prognose, maar het verschil tussen een melanoom en een (onrustige) moedervlek kan zowel op klinische als op histologische gronden lastig zijn. Een nieuwe of veranderde gepigmenteerde laesie kan een melanoom betreffen, maar aan de andere kant ook een goedaardige nieuwvorming op de huid. Goed onderscheid maken tussen deze twee groepen is essentieel, maar ook niet altijd eenvoudig.

Tijdens het Dermatologie spreekuur gaan we in op de mogelijkheden, maar ook de beperkingen, van verschillende technieken om de vroegdiagnostiek te verbeteren. Zo komen apps, dermatoscopie en ook de nieuwe richtlijn ‘verdachte plek’ van de NHG aan bod.

Het Dermatologie Spreekuur is een multidisciplinaire nascholing met als doel de samenwerking tussen de verschillende specialismen te verbeteren en zo de behandeling voor Urticaria en Huidmelanomen te optimaliseren. Tijdens het Dermatologie Spreekuur zullen bovenstaande onderwerpen aan de orde komen. Aan de hand van patiënten die zich op het spreekuur melden, worden aan de deelnemers in de zaal diverse vragen voorgelegd over het te voeren beleid. Een panel van deskundigen bespreekt samen met u de suggesties uit de zaal.

Wij hopen u op een van de Dermatologie Spreekuren te mogen begroeten.


Met een hartelijke groet,

Dr. M.B.A. van Doorn, MD PhD
Dermatoloog/ klinisch farmacoloog
Afdeling Dermatologie, ErasmusMC

Dr. M.W. Bekkenk, MD PhD
Dermatoloog
Afdeling Dermatologie, AMC en VUMC


Sprekers

Dr. M.B.A. van Doorn
MD PhD Dermatoloog/klinisch farmacoloog

Drs. M.S. van Maaren
Internist-allergoloog

Dr. R.R. van den Bos
Dermatoloog

F.M. de Jong
Huisarts

Mw. N.N. van Vliet
Verpleegkundige Urticaria

Verpleegkundige huidmelanomen wordt benaderdProgramma

17:45   Ontvangst met lichte maaltijd
     
18:25   Opening: uitleg van de avond en leerpunten
     
18:30     Casus Huidmelanoom
     
19:45   Pauze
     
20:00   Casus Urticaria
     
21:15   ‘Take home messages’
     
21:30   Afsluiting met een drankje
     

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

♦ Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
♦ College voor Accreditatie Huisartsen
♦ Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
♦ Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
♦ Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
♦ NVvPO

Locatie & Route

Engels Conference Center B.V.
Adres:
 
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Inschrijfformulier Het Dermatologie Spreekuur regio Rotterdam

Het inschrijfgeld voor dit congres bedraagt € 40,00 (incl. BTW)
Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Titulatuur:
Voornaam/-letters:
Tussenvoegsel:  
Achternaam:
Telefoon: 
E-mail:
     
Specialisme: 
U bent:  arts
A(N)IO - artsen (niet) in opleiding
verpleegkundig specialist
verpleegkundige
physician assistant
POH
fysiotherapeut
Ziekenhuis: 
BIG code: 
   
Betalingswijze:  Niet van toepassing (aanvinken indien er geen
      inschrijfgeld is verschuldigd)
    iDEAL
  Eenmalige machtiging (SEPA)
     
Aanvulling:    

velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden