In goede handen

Two Hands Events is een onafhankelijk congres­bureau dat gespeciali­seerd is in het organiseren van (internationale) medisch wetenschappelijke bijeenkomsten.

Allergie Spreekuur regio Noordwest, omgeving Amsterdam

Voorwoord

Geachte collega,

Allergische aandoeningen zijn veel voorkomend en vaak goed te behandelen lijkt het. Toch is de ziektelast van allergische aandoeningen vaak hoog: de ziekte wordt niet onderkend en is regelmatig slechter gecontroleerd dan wij denken. Ziektelast kan leiden tot uitval op werk en school en geeft een verminderde kwaliteit van leven.

Een goede herkenning en diagnostiek is belangrijk bij allergische aandoeningen. Tijdens Het Allergie Spreekuur krijgt u hier praktische handvatten voor. In het Allergie Spreekuur zal niet alleen aandacht worden besteed aan de diagnostiek bij respiratoire allergieën, maar ook hoe om te gaan met de patiënt met de (vermeende) medicatie allergie en voedsel allergie. Daarnaast wordt uitgebreid stil gestaan bij de behandelmogelijkheden, ofwel symptomatisch als middels desensibilisatie en/of desensitisatie (ook deze twee begrippen zullen worden verduidelijkt).

Het Allergie Spreekuur is een multidisciplinaire nascholing met als doel de samenwerking tussen de verschillende specialismen te verbeteren en de behandeling te structureren en te optimaliseren. Aan de hand van casuïstiek wordt u interactief meegenomen. Daarnaast is er ruimte om uw eigen vragen met een panel van deskundigen te bespreken.

Wij zien uit naar uw komst!


Hartelijke groeten,

dr. ir. J.H. Kappen
Longarts

Dr J.N.G. Oude Elberink
Internist-allergoloog
 
 

Sprekers

Dr. C.F. Melissant, longarts

Drs. R. Rösken, internist-allergoloog

I.S. van der Weerdt-Bakker, huisarts

Programma

17:45 uur   Ontvangst met lichte maaltijd
     
18:30 uur   Opening: uitleg van de avond en leerpunten
     
18:35 uur
    Deel 1: Voedsel- en medicatie allergie. Inspannings- en chronische urticaria
     
20:00 uur   Pauze
     
20:20 uur
  Deel 2: Respiratoire allergie
     
21:20 uur   ‘Take home messages’
     
21:30 uur
  Afsluiting met een drankje
     

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:

♦ Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
♦ Nederlandse Vereniging voor Allergologie
♦ Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en
   artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
♦ Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
♦ Nederlandse Associatie van Physician Assistants
♦ Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
♦ NVvPO


Locatie & Route

Van der Valk Amsterdam-Amstel
Adres:
 
Joan Muyskenweg 20
1096 CJ Amsterdam

Inschrijfformulier Allergie Spreekuur regio Noordwest, omgeving Amsterdam

Het inschrijfgeld voor dit congres bedraagt € 49,50 (incl. BTW)
Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Titulatuur:
Voornaam/-letters:
Tussenvoegsel:  
Achternaam:
Telefoon: 
E-mail:
     
Specialisme: 
U bent:  arts
A(N)IO - artsen (niet) in opleiding
verpleegkundig specialist
verpleegkundige
physician assistant
POH
fysiotherapeut
Ziekenhuis: 
BIG code: 
    N.B. Indien u geen BIG code heeft, dan kunt u ook uw NVVPO/V&VN/NAPA nummer invullen.
   
Betalingswijze:  Niet van toepassing (aanvinken indien er geen
      inschrijfgeld is verschuldigd)
    iDEAL
  Eenmalige machtiging (SEPA)
     
Aanvulling:    
     
   
  Gaat u akkoord dat wij uw gegevens verwerken conform ons Privacy Statement.
Dit vakje verplicht invullen: anders kunnen wij u helaas niet registeren.


velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden